LADDBOX

LADDBOX

Laddbox - Installerat och klart

När du laddar med laddbox hemma får du inte bara en snabb laddning av bilen utan även en säker laddning. Vi på CSA Elinstallation har installerat laddboxar sedan 2017 och har stor erfarenhet för så väl hemmaladdning och för allmänna platser.

När vi installerar våra laddboxar ser vi till att er anläggning från central till laddbox installeras på ett korrekt sätt så varmgång i kablar och kopplingar utesluts.

Varning för vägguttaget

Idag är det vanligt att elbilar och laddhybrider laddas i ett vanligt vägguttag. Något som elsäkerhetsverket starkt avråder från. Ett vägguttag är inte dimensionerat för att klara den värmeutveckling som uppstår när uttaget belastas med full effekt under lång tid. Det innebär att det finns en överhängande risk för brand i uttaget eller i ett annat uttag som är på samma kabel i fastigheten.

Även försäkringsbolagen anser att elsäkerhetsverkets avrådan är så tydlig att laddning i vanligt vägguttag i möjligaste mån bör undvikas. Vissa försäkringsbolag menar att de eventuellt inte betalar ut full ersättning som kan härledas till att bilen laddas på detta sätt.

Laddbox rekommenderas

Vill du ladda din elbil på ett säkert och effektivt sätt ska du installera en laddbox på hemmaplan. Den är anpassad för att klara av de påfrestningar som sker under laddningen samtidigt som den kommunicerar med bilen under hela laddningsförloppet. Laddboxen anpassar sin laddeffekt till bilen, utefter vad bilen klarar av att ta emot och tar hänsyn till ett antal olika parametrar som värmeutveckling och batteristatus.Skulle något gå fel under laddningen stängs laddstationen av omedelbart för att undvika risk för batteriskador i bilen.

Lastbalansering

En utmaning man ofta ställs inför är att huvudsäkringen i en fastighet inte räcker till. Vi har löst problemet genom att använda oss av laddboxar med tillhörande lastbalansering. Det innebär att laddboxen kommunicerar med fastigheten och anpassar laddeffekten utefter hur mycket effekt som finns tillgängligt.

När du kommer hem på kvällen och använder mer el, t.ex. genom att laga mat, styrs effekten i laddboxen ner tillfälligt. När du senare på kvällen inte förbrukar lika mycket el ökar effekten igen. På så sätt riskerar du aldrig att fastighetens huvudsäkring blir överbelastad.

Kan jag få bidrag för laddbox?

Ja, som privatperson har du möjlighet att söka bidrag på halva beloppet, 50%, upp till 20 000 kr genom Grön teknik hos Skatteverket. Det innebär att du kan spara 10 000 kr på investeringen för hårdvara och installation.

 

Läs mer på Skatteverket

Vad kostar laddbox?

Vi erbjuder laddbox och installation för 25 000 kr inkl. moms.

Priset gäller under förutsättning att huvudsäkring 20A är installerad och att plats finns i din elcentral. Ny kapsling kan tillkomma.

Vid installation ingår:

  • Resa: Max 30km
  • 10 m installationskabel
  • 1 st håltagning i yttervägg

Laddbox Amps Halo

3-fas laddare för väggmontage

Läs mer om Amps Halo

Lastbalanserare Amp Guard

Håller koll på förbrukningen

Läs mer om Amp Guard

Personskyddsbrytare

C16A med jordfelsbrytare

Har du frågor om solceller eller något annat?

 

Kontakt